Zadzwoń teraz014 14 717 333 Decyzja o akceptacji nawet do 24h
Zamknij

Darmowa konsultacja prawna

Wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy do Ciebie.

  Jak to działa?

  Procedura krok po kroku.

  • 1. Zebranie informacji

   Nasz polski konsultant zadzwoni do Ciebie, aby zebrać wszystkie informacje na temat okoliczności Twojego wypadku.

  • 2. Podpisanie dokumentów

   Naszym klientom oferujemy wygodną i szybką formę podpisu dokumentów drogą elektroniczną.

  • 3. Komisja medyczna

   Zaaranżujemy spotkanie z lekarzem w Twojej miejscowości celem podsumowania obrażeń odniesionych w wypadku.

  • 4. Kalkulacja odszkodowania

   Przedstawimy Ci ofertę, w skład której wchodzą odszkodowanie zdrowotne, poniesione straty finansowe i koszty leczenia.

  • 5. Wypłata odszkodowania

   Po zaakceptowaniu oferty otrzymasz pieniądze w formie czeku.

  Jak zdobyć odszkodowanie za śmierć w wypadku w Szkocji?

  W artykule tym odpowiadamy, jak zgodnie z prawem rodzina może uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiego w Szkocji. Niestety, wypadki czasami kończą się tragicznie. W tych trudnych chwilach, warto skierować się o pomoc do specjalistów.

  W każdej sprawie dotyczącej osobistych obrażeń (personal injury) powinniśmy znaleźć odpowiedzialnych za wypadek. Koniecznością jest więc ustalenie czyje zaniedbania i negatywne działanie spowodowało tak dramatyczne wydarzenie.

  Kto ma prawo do rekompensaty po śmierci bliskiego w Szkocji?

  W pierwszej kolejności mąż lub żona osoby zmarłej, potomkowie, ale również inne osoby, jednakże z pewnymi zastrzeżeniami np.:

  • byli małżonkowie
  • konkubenci
  • matka, ojciec
  • osoby, traktowane przez zmarłego jak rodzice
  • rodzeństwo, ciocie, wujkowie

  Jakie są rodzaje roszczeń z tytułu śmierci bliskiego w Szkocji?

  Jeśli chodzi o wysokość odszkodowania to mąż, żona lub partner zmarłego ma prawo do tzw. ustawowej nagrody z tytułu śmierci (ang. statutory bereavement award) za wszelkie zgony, do ktorych doszlo 1 kwietnia 2013 r. lub później. Jeżeli zmarły miał 17 lat lub mniej i nigdy się nie ożenił, wówczas o kwotę tą mogą ubiegać się rodzice zmarłego. Niestety prawo szkockie nie określa jasno jakiej wysokości to kwota. Jest to ustalane na podstawie wielu czynników takich jak:

  • charakter relacji między zmarłym a żyjącym krewnym
  • wpływ, jaki śmierć wywarła na żyjącego krewnego oraz
  • wiek żyjącego krewnego.

  Dodatkowo osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wnieść tzw. dependency claim. Konieczne jednak jest wykazanie, że dana osoba faktycznie była lub mogła stać się zależna (finansowo lub w inny sposób) od osoby zmarłej. Na ostateczną sumę odszkodowania będą się wówczas składać następujące elementy:

  1. Utrata pomocy finansowej od zmarłego – kalkulowana w oparciu o wcześniejsze wsparcie lub gdy istnieje uzasadnione oczekiwanie, że takie wsparcie mogło zostać udzielone w przyszłości.
  2. Utrata usług zmarłego – zapewnienie pomocy w domu, w ogrodzie, przy majsterkowaniu i drobnych remontach i naprawach lub przy zapewnieniu opieki itp.
  3. Utrata usług matki – uwzględnia wydłużone godziny, zwiększone zaangażowanie w zapewnienie opieki i miłości, które matka tradycyjnie zapewnia swoim dzieciom.
  4. Koszty pogrzebu, jeżeli zostały opłacone przez osobę pozostającą na utrzymaniu zmarłego.

  Nadanie wymiernej wartości powyższym elementom roszczenia wymaga skomplikowanych analiz zarobków zmarłego, jego wydatków na rodzinę, przyszłej ścieżki kariery i oczekiwanych zarobków w przyszłości. Są to bardzo skomplikowane sprawy, zwłaszcza jeśli dzieci i współmałżonek zmarłego pozostali w Polsce. Wtedy zwykle kwestią sporną pozostaje, jak długo zmarły planował pozostać w Szkocji i czy jego przyszłe zarobki nie powinny być liczone według stawek polskich.

  Dodatkowo, spadkobiercy mogą się ubiegać o odszkodowanie za:

  1. Ból i cierpienie zmarłego przed śmiercią (od chwili wypadku do momentu śmierci);
  2. Wszelkie straty finansowe poniesione przez zmarłego pomiędzy datą wypadku, a datą śmierci (np. koszty opieki medycznej, utrata wynagrodzenia).

  Jeśli śmierć była natychmiastowa, ten element roszczenia nie jest wówczas brany pod uwage.

  W Szkocji można również dostać zasiłek “bereavement support payment” tj. zasiłek za ból i cierpienie związane ze stratą osoby bliskiej.

  Istotną kwestią jest ograniczenie, że o ten element rekompensaty mogą ubiegać się jedynie wdowa, wdowiec lub partner cywilny zmarłej osoby. Wniosek trzeba złożyć do 3 miesięcy od śmierci, żeby dostać pełny benefit, ale ogólnie można go złożyć maksymalnie do 21 miesięcy od śmierci osoby bliskiej.

  Dochodzenie roszczeń w wypadkach śmiertelnych, jest dość trudne, jednakże prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w takich sprawach. Wiemy, że nagła śmierć osoby bliskiej to traumatyczne przeżycie związane z dużymi emocjami.

   

  Jeżeli potrzebujesz usług doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci zdobyć najwyższą możliwą kwotę odszkodowania, to skontaktuj się z nami.
  Zadzwoń pod numer 014 14 717 333 lub wypełnij prosty formularz kontaktowy. Zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc.

  Miałeś wypadek?

  Bezpłatna analiza sprawy