Zamknij

Darmowa konsultacja prawna

Wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy do Ciebie.

Jak to działa?

Procedura krok po kroku.

 • 1. Zebranie informacji

  Nasz polski konsultant zadzwoni do Ciebie, aby zebrać wszystkie informacje na temat okoliczności Twojego wypadku.

 • 2. Podpisanie dokumentów

  Dojeżdżamy bezpośrednio do naszych klientów na terenie całej Anglii oraz Walii i dostarczamy dokumenty w całości po polsku.

 • 3. Komisja medyczna

  Zaaranżujemy spotkanie z lekarzem w Twojej miejscowości celem podsumowania obrażeń odniesionych w wypadku.

 • 4. Kalkulacja odszkodowania

  Przedstawimy Ci ofertę, w skład której wchodzą odszkodowanie zdrowotne i poniesione straty finansowe i koszty leczenia.

 • 5. Wypłata odszkodowania

  Po zaakceptowaniu oferty otrzymasz pieniądze w formie czeku.

Jak zdobyć odszkodowanie za śmierć w UK (Wielkiej Brytanii)

W artykule tym odpowiadamy, jak zgodnie z prawem można uzyskać odszkodowanie za śmierć w UK. Ogromna ilość wypadków kończy się śmiercią poszkodowanego. Są to zarówno wydarzenia w miejscu pracy, na ulicy, czy w miejscu publicznym, a nawet w środkach masowego transportu.

W takich sytuacjach ubieganie się o odszkodowanie jest niezwykle zawiłe i długotrwałe. W każdej sprawie dotyczącej osobistych obrażeń (personal injury) powinniśmy znaleźć odpowiedzialnych za wypadek. Koniecznością jest więc ustalenie czyje zaniedbania i negatywne działanie spowodowało tak dramatyczne wydarzenie. Niestety jeśli nie możemy ustalić kto lub jaka instytucja jest winna i ponosi odpowiedzialność, nie mamy prawa domagać się odszkodowania.

Drugim przypadkiem, gdy nie ma mowy o walce o rekompensatę jest brak dowodów na związek przyczynowo skutkowy, pomiędzy nieodpowiednim działaniem, lub brakiem środków ostrożności, a śmiercią ofiary wypadku. Kolejnym elementem w procesie jest wykazanie, iż osoba bliska zmarłemu poniosła rzeczywistą stratę jako konsekwencję wydarzenia. Udowodnienie tych kwestii leży po stronie ubiegającego się o odszkodowanie.

Kto ma prawo do rekompensaty po śmierci bliskiego w UK?

W pierwszym rzędzie mąż lub żona osoby zmarłej, potomkowie, ale również inne osoby, jednakże z pewnymi zastrzeżeniami np.:

 • byli małżonkowie
 • konkubenci
 • matka, ojciec
 • osoby, traktowane przez zmarłego jak rodzice
 • rodzeństwo, ciocie, wujkowie

Jakie są pola roszczeń z tytułu śmierci bliskiego w UK?

Jednym z głównych jest tzw. „bereavement claim” tj. odszkodowanie za ból i cierpienie związane ze stratą osoby bliskiej. Z powodu tego, iż trudno wyznaczyć miarę takiej kwestii jak suma rekompensująca cierpienie na skutek odejścia bliskiego, angielski system prawny ustala tę kwotę £11,800. Istotną kwestią jest ograniczenie, iż o ten element rekompensaty mogą ubiegać się jedynie wdowa lub wdowiec po zmarłym. Także rodzice po stracie nieletniego jeśli ten nie wstąpił w związek małżeński.

„Dependency claim” to roszczenie, o które może ubiegać się szersze grono bliskich, związane jest ono z uzależnieniem finansowym od zmarłego. Często wielu mężczyzn wyjeżdża z kraju właśnie w poszukiwaniu lepszej pracy, po to aby móc utrzymać rodzinę i zapewnić jej jak najlepsze warunki. Gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku na skutek, którego stracimy głównego żywiciela rodziny, wówczas mamy prawo do tego punktu roszczeniowego. Także wówczas, jeśli dany członek rodziny był odpowiedzialny za takie prace jak: naprawa auta, remonty, czy inne prace wymagające fachowej ręki. Po utracie tejże osoby, na resztę rodziny spadają koszty, które obejmują usługi remontowe itp. Te wydatki i straty powinniśmy podliczyć i ubiegać się z ich tytułu o odszkodowanie.

Oczywiście do rekompensaty dołożyć możemy koszty pogrzebu i transportu ciała. Jeśli sytuacja dotyczy tragicznej śmieci za granicą np. w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj rodzina organizuje przewóz zwłok do kraju, to niestety duże kwoty, ale konieczne.

W szczególnych przypadkach spadkobiercy mogą domagać się pieniędzy za ból i cierpienie osoby zmarłej. Dotyczy to wypadków, w których poszkodowany przed śmiercią długo cierpiał na skutek uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkiem.

Dochodzenie roszczeń w wypadkach śmiertelnych, jest dość trudnym aspektem pracy prawnika, jednakże nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu kwestiach. Wiemy, iż nagła śmierć osoby bliskiej to traumatyczne przeżycie związane z dużymi emocjami najbliższych.

Udało nam się w ostatnim czasie odzyskać odszkodowanie dla żony i dzieci polskiego obywatela, który zginął w trakcie robót budowlanych. Kwota jaka została przyznana to £235 000 – ważne, iż część pieniędzy przeznaczona dla dzieci była przelana na specjalne konto administrowane przez Court Trust Fund w Londynie. Potomkowie osoby zmarłej mogą skorzystać z tych zasobów zazwyczaj dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

Miałeś wypadek?

Bezpłatna analiza sprawy