Zamknij

Darmowa konsultacja prawna

Wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy do Ciebie.

Jak to działa?

Procedura krok po kroku.

 • 1. Zebranie informacji

  Nasz polski konsultant zadzwoni do Ciebie, aby zebrać wszystkie informacje na temat okoliczności Twojego wypadku.

 • 2. Podpisanie dokumentów

  Dojeżdżamy bezpośrednio do naszych klientów na terenie całej Anglii oraz Walii i dostarczamy dokumenty w całości po polsku.

 • 3. Komisja medyczna

  Zaaranżujemy spotkanie z lekarzem w Twojej miejscowości celem podsumowania obrażeń odniesionych w wypadku.

 • 4. Kalkulacja odszkodowania

  Przedstawimy Ci ofertę, w skład której wchodzą odszkodowanie zdrowotne i poniesione straty finansowe i koszty leczenia.

 • 5. Wypłata odszkodowania

  Po zaakceptowaniu oferty otrzymasz pieniądze w formie czeku.

Protokół powypadkowy – wzór druku

Wzór protokołu powypadkowego

Druk protokołu powypadkowego może przydać się w momencie, gdy braliśmy udział w wypadku. Wypadki są zawsze bardzo stresującym przeżyciem, ale można choć trochę przygotować się na takie niepożądane zdarzenie i zawczasu zobaczyć, jak wypełniać protokół powypadkowy.

protokół powypadkowy wzór

Wypadek w pracy lub wypadek samochodowy

Jeśli jest to wypadek w pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Następnie powinien zabezpieczyć miejsce wypadku. Ostatecznie należy zawiadomić o wypadku inspektora pracy oraz pozostałe organy. Taki zespół powypadkowy bada okoliczności i miejsce zdarzenia, by dojść przyczyn wypadku. Następnie sporządzany jest protokół powypadkowy, nazywany również protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Wypełniona dokumentacja trafia do pracodawcy celem jej zatwierdzenia.

Jeśli był to wypadek samochodowy, to obie strony muszą wypełnić formularz.
Zgłoszenie wypadku dokonuje osoba poszkodowana lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła.

Protokół powypadkowy druk

Co znajduje się w protokole powypadkowym?

Przede wszystkim warto zauważyć, że w raporcie jest przygotowane miejsce do wpisania danych świadków wypadku. Jeżeli więc któryś ze współpracowników lub innych osób przebywających w chwili zdarzenia na terenie zakładu pracy widział cały incydent, to należy postarać się o jego dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) oraz numer telefonu.

Jak widać w kolejnych punktach formularza, jeśli do wypadku doszło z Twojej winy – umyślnie, z powodu poważnego zaniedbania lub bycia pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy substancji psychotropowych, to zostanie to odnotowane. W takim przypadku nie mamy niestety co liczyć na odszkodowanie powypadkowe, które należy się tylko wtedy, gdy do wypadku doszło z winy osoby trzeciej.

A co jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia co do treści wypełnionego protokołu? W takiej sytuacji mamy prawo spisać je i dołączyć do karty wypadku w formie załącznika. Zostaną one wzięte pod uwagę w dalszym etapie procedury powypadkowej.

Oprócz tego w raporcie znajdą się dane Twoje i Twojego pracodawcy oraz, oczywiście, informacje o okolicznościach, przyczynach, miejscu i czasie wypadku w pracy w UK.

Zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem sprawozdanie po wypadku w pracy musi zostać przygotowane według ściśle przygotowanego wzoru. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy gotową wersję wzoru protokołu powypadkowego do druku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z formularzem.

protokół powypadkowy druk

Druk protokołu powypadkowego

Miałeś wypadek?

Bezpłatna analiza sprawy